Обезкостени / Други / Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени.

  • - - - - - - 0203295520 10: Котлети и разфасовки от тях, с изключение на филетата, представени отделно
  • - - - - - - - 0203295520 80: Котлети
  • - - - - - - - 0203295530 80: Разфасовки
  • - - - - - - 0203295591 10: Други
  • - - - - - - - 0203295591 80: Бонфиле, представено самостоятелно
  • - - - - - - - 0203295592 80: Бутове
  • - - - - - - - 0203295599 80: Други