Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3206110000 10: Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид
  • - - 3206110000 80 (2/0) : Съдържащи тегловно 80% или повече титанов диоксид, изчислен в сухо вещество
  • - - 3206190000 80 (2/0) : Други
  • - 3206200000 80: Пигменти и препарати на базата на хромови съединения
  • - 3206410000 10: Други багрилни вещества и други препарати
  • - - 3206410000 80: Ултрамарин и препарати от същия
  • - - 3206420000 80 (2/0) : Литопон, други пигменти и препарати на базата на цинков сулфид
  • - - 3206490000 80 (2/0) : Други
  • - 3206500000 80: Неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори