Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %.

Мляко, претърпяло млечнокисела ферментация,…

Мляко, претърпяло млечнокисела ферментация, неароматизирано, без прибавка на плодове, на какао, на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3%, но непревишаващо 6%.

Културата от млечнокисели бактерии за ферментация съдържа Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis и Lactobacillus bulgaricus.

След ферментацията млякото не е подлагано на термична обработка. Представено е в потребителски опаковки от 400 г.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и текстовете на кодове по КН 0403, 0403 90 и 0403 90 53.

Обяснителни бележки към ХС за позиция 0403. Обяснителни бележки към КН за подпозиции 0403 10 11 до 0403 10 99 и за подпозиции 0403 90 11 до 0403 90 99.

Протокол № 02_17.11.2008 за резултати от изпитване, изготвен от Централна митническа лаборатория.

Номер на:
BGBG/2008/000123.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2015-01-07.

Национални ключови думи: КИСЕЛО МЛЯКО ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО МЛЕЧЕН ПРОДУКТ БЕЗ ЗАХАР