Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

  • - - - - - 0303899010 80: Риби от вида Kathetostoma giganteum
  • - - - - - 0303899020 80: Гопа (Boops boops)
  • - - - - - 0303899030 80: Риби от вида Genypterus capensis за преработка
  • - - - - - 0303899090 80: Други