Други / Замразени / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

Deutsch 1

  • - - - - 0307439921 10: Todarodes pacificus
  • - - - - - 0307439921 80: Продълговатата част (Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала), с кожа и плавници, за преработка
  • - - - - - 0307439929 80: Цели или пипала и перки, за преработка
  • - - - - - 0307439931 80: Други
  • - - - - 0307439990 80: Други