Малтоза, химически чиста / Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза.

  • - - - 1702901010 80: За хранителни цели
  • - - - 1702901090 80: Други