Домати / Други зеленчуци; зеленчукови смеси.

Домати, сушени на слънце, със специфичен…

домат; зеленчук; изсушен; морска сол; сушен на слънце

Домати, сушени на слънце, със специфичен от светло до тъмно червен цвят, съдържание на сол 6 -12%.

Доматите са представени в опаковки за продажба на дребно по 100 g и опаковки по 10 kg.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН).

Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0712 "Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но не обработени по друг начин".

Номер на:
BGBG/2016/000201.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: ДОМАТ ЗЕЛЕНЧУК ИЗСУШЕН МОРСКА СОЛ СУШЕН НА СЛЪНЦЕ