ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ.

 • 4901000000 80 (4/0) : Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листове
 • 4902000000 80 (2/0) : Вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или съдържащи рекламни материали
 • 4903000000 80 (0/5) : Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, предназначени за деца
 • 4904000000 80: Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не, дори подвързани
 • 4905000000 80 (4/0) : Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни карти, топографски планове и глобуси
 • 4906000000 80: Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други промишлени, търговски, топографски или подобни планове и чертежи в оригинал, ръчно изработени; ръкописни текстове; фотографски копия върху чувствителна хартия и получени с индиго копия на горепосочените планове, чертежи или текстове
 • 4907000000 80 (3/0) : Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обращение или предназначени да бъдат в обращение в страната, в която имат или ще имат призната номинална стойност; гербова хартия; банкноти; чекове, акции или облигации и подобни ценни книжа
 • 4908000000 80 (2/0) : Превадки от всякакъв вид
 • 4909000000 80: Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации
 • 4910000000 80: Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листове
 • 4911000000 80 (4/0) : Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии