Други / Други изделия от мед / МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД.

Deutsch 10 Français 2 Polski 1

  • - - - 7419991000 80: Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки от тел с размер на напречното сечение, непревишаващ 6 mm; разтеглени ламарини и ленти
  • - - - 7419993000 80: Пружини и ресори
  • - - - 7419999000 80 (4/0) : Други