Други / Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук.

Čeština 5 Deutsch 101 Français 8 Nederlands 2 Polski 1 Slovenčina 3

  • - - - - - 4016995710 80: Въздуховод за подаване на въздух към горивната уредба на двигателя, съставен най-малко от: - един гъвкав маркуч от каучук, - един пластмасов маркуч и - метални щипки, - дори и резонатор, за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - - - 4016995720 80: Каучукова броня със силиконово покритие, с дължина не повече от 1200 mm и с най-малко пет пластмасови щипки, за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - - - 4016995790 80: Други