От нишки / Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Čeština 2 Deutsch 5 Română 1

 • - - - - 7019191010 80: Прежди с линейна плътност 33 tex или многократно на 33 tex (± 7,5 %), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки с номинален диаметър 3,5 μm или 4,5 μm, в които преобладават нишките с диаметър 3 μm или повече, но не превишаващ 5,2 μm, различни от тези, които са обработени за адхезия към еластомери
 • - - - - 7019191015 80: Прежда от стъклени влакна тип S с линейна плътност 33 tex или кратна на 33 tex (± 13%), получена от непрекъснати нишки за стъклена вата с диаметър 9 μm (- 1 µm / + 1,5 µm)
 • - - - - 7019191020 80: Прежди с линейна плътност 10,3 tex или повече, но непревишаваща 11,9 tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83 μm или повече, но непревишаващ 5,83 μm
 • - - - - 7019191025 80: Прежди с линейна плътност 5,1 tex или повече, но непревишаваща 6,0 tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83 μm или повече, но непревишаващ 5,83 μm
 • - - - - 7019191030 80: Прежди с линейна плътност 22 tex (± 1,6 tex), получени от изпредени безконечни стъклени нишки с номинален диаметър 7 μm, в които преобладават нишките с диаметър 6,35 μm или повече, но не превишаващ 7,61 μm
 • - - - - 7019191050 80: Прежди с линейна плътност 11 tex или многократно на 11 tex (±7,5 %), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, съдържащи тегловно 93 % или повече силициев диоксид, с номинален диаметър от 6 µm или 9 µm, различни от тези, които са обработени
 • - - - - 7019191055 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от стъклени нишки K или U, направени от: - 9 % или повече, но не повече от 16 % магнезиев оксид, - 19 % или повече, но не повече от 25 % алуминиев оксид, - 0 % или повече, но не повече от 2 % борен оксид, - без калциев оксид, с покритие от латекс, включващо поне резорцин-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен
 • - - - - 7019191060 80: Стъклена корда с висок коефициент (К) импрегнирана с каучук, произведена от прежди от усукани нишки от стъкло с висок коефициент, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола с или без винилпиридин и/или хидрогениран акрилонитрил-бутадиенов каучук (HNBR)
 • - - - - 7019191070 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехид-винилпиридинова смола и акрилонитрил-бутадиенов каучук (NBR)
 • - - - - 7019191080 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен
 • - - - - 7019191090 80 (0/1) : Други