От нишки / Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

 • - - - - 7019191010 80: Прежди с линейна плътност 33|tex или многократно на 33|tex (±|7,5|%), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки с номинален диаметър 3,5|μm или 4,5|μm, в които преобладават нишките с диаметър 3|μm или повече, но не превишаващ 5,2|μm, различни от тези, които са обработени за адхезия към еластомери
 • - - - - 7019191015 80: Прежда от стъклени влакна тип S с линейна плътност 33 tex или кратна на 33 tex (± 13%), получена от непрекъснати нишки за стъклена вата с диаметър 9 μm (- 1 µm / + 1,5 µm)
 • - - - - 7019191020 80: Прежди с линейна плътност 10,3|tex или повече, но непревишаваща 11,9|tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83|μm или повече, но непревишаващ 5,83|μm
 • - - - - 7019191025 80: Прежди с линейна плътност 5,1|tex или повече, но непревишаваща 6,0|tex, получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, в които преобладават нишките с диаметър 4,83|μm или повече, но непревишаващ 5,83|μm
 • - - - - 7019191030 80: Прежди с линейна плътност 22|tex (±|1,6|tex), получени от изпредени безконечни стъклени нишки с номинален диаметър|7|μm, в които преобладават нишките с диаметър 6,35|μm или повече, но не превишаващ 7,61|μm
 • - - - - 7019191050 80: Прежди с линейна плътност 11|tex или многократно на 11|tex (±7,5|%), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, съдържащи тегловно 93|% или повече силициев диоксид, с номинален диаметър от 6|µm или 9|µm, различни от тези, които са обработени
 • - - - - 7019191055 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от стъклени нишки K или U, направени от: -|9|% или повече, но не повече от 16|% магнезиев оксид, -|19|% или повече, но не повече от 25|% алуминиев оксид, -|0|% или повече, но не повече от 2|% борен оксид, -|без калциев оксид, с покритие от латекс, включващо поне резорцин-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен
 • - - - - 7019191060 80: Стъклена корда с висок коефициент (К) импрегнирана с каучук, произведена от прежди от усукани нишки от стъкло с висок коефициент, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола с или без винилпиридин и/или хидрогениран акрилонитрил-бутадиенов каучук (HNBR)
 • - - - - 7019191070 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехид-винилпиридинова смола и акрилонитрил-бутадиенов каучук (NBR)
 • - - - - 7019191080 80: Стъклена корда, импрегнирана с каучук или пластмаса, произведена от прежди от усукани стъклени нишки, покрити с латекс, състоящ се от най-малко една резорцинол-формалдехидна смола и хлорсулфониран полиетилен
 • - - - - 7019191090 80 (0/1) : Други