Други / Полимери на етилена в първични форми.

Deutsch 3

 • - - - 3901908010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 3901908050 10: Други
 • - - - - 3901908050 80: Линеен полиетилен-1-бутен с висок индекс на стопилка и ниска плътност / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) под формата на прах, с - индекс на стопилка (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min или повече, но не повече от 24 g / 10 min и - плътност (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 или повече, но не повече от 0,926 g/cm3 и - температура на размекване по Vicat най-малко 94 °С
 • - - - - 3901908053 80: Съполимер на етилен и акрилова киселина (CAS RN 9010-77-9) със: - тегловно съдържание на акрилова киселина 18,5 % или повече, но не повече от 49,5 % (ASTM D4094), и - индекс на стопилка 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238) или повече
 • - - - - 3901908055 80: Цинкова или натриева сол на съполимер на етилен и акрилова киселина с: - тегловно съдържание на акрилова киселина 6 % или повече, но не повече от 50 % и - индекс на стопилка 1g/10 min или повече при 190 °C/2,16 kg (определен по метод ASTM D1238)
 • - - - - 3901908057 80: Октенов линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), под формата на пелети, използващи се в процеса на ко-екструзия на фолио за гъвкави опаковки на храни, със: - 10 % или повече, но не повече от 20 % тегловни октен,  - индекс на стопилка 9,0 или повече, но не повече от 10,0 (с използване на ASTM D1238 10.0/2.16), - индекс на стопилка по маса (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 min, но не повече от 0,6 g / 10 min, - плътност (ASTM D4703) 0,909 g/cm$3 или повече, но не повече от 0,913 g/cm$3, - площ на гелообразуване за 24,6 cm$3 не повече от 20 mm$2; и - равнище на антиоксиданти, непревишаващо 240 ppm
 • - - - - 3901908063 80: Октенов линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), произвеждан чрез метод с използване на катализатор на Циглер-Ната, под формата на пелети, със: - повече от 10 %, но не повече от 20 % тегловни съполимер, - индекс на стопилка (MFR 190°C/2.16 kg) 0.7 g / 10 min, но не повече от 0,9 g / 10 min и - плътност (ASTM D4703) 0,911 g/cm$3 или повече, но не повече от 0,913 g/cm$3 за използване в процеса на ко-екструзия на фолио за гъвкави опаковки на храни
 • - - - - 3901908065 80: Линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) под формата на прах, със: - повече от 5 %, но не повече от 8 % тегловни съмономер, - индекс на стопилка 15 g/10 min или повече, но не повече от 60 g/10 min и - плътност 0,922 g/cm$3 или повече, но не повече от 0,928 g/cm$3
 • - - - - 3901908067 80: Съполимер, получен изключително от мономерите етилен и метакрилова киселина, в който тегловното съдържание на метакрилова киселина е 11 % или повече
 • - - - - 3901908070 80: Съполимер на етилен и малеинов анхидрид, дори с прибавка на друг олефинов съмономер, с индекс на стопилка 1,3g/10 min или повече при 190°C/2,16kg (определен по метод ASTM D1238)
 • - - - - 3901908073 80: Смес с тегловно съдържание на - 80 % или повече, но не повече от 94 % хлориран полиетилен (CAS RN 64754-90-1) и - 6 % или повече, но не повече от 20 % стирен-акрилов съполимер (CAS RN 27136-15-8)
 • - - - - 3901908080 80: Блок съполимер на етилен с октен под формата на гранули: - с относително тегло 0,862 или повече, но ненадвишаващо 0,865, - способност за разтягане до поне 200 % от първоначалната си дължина, - с хистерезис 50 %(±10 %), - с остатъчна деформация не повече от 20 %, използван за производството на подплати за бебешки пелени
 • - - - - 3901908091 80: Йономерна смола, съставена от сол на съполимер на етилен с метакрилова киселина
 • - - - - 3901908092 80: Хлорсулфониран полиетилен
 • - - - - 3901908093 80: Съполимер на етилен, винилацетат и въглероден монооксид, за използване като пластификатор при производството на листове за покриви
 • - - - - 3901908094 80: Смеси от А-В блок съполимер на полистирен и етилен-бутиленов съполимер и А-В-А блок съполимер на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащи тегловно не повече от 35 % стирен
 • - - - - 3901908097 80: Хлориран полиетилен, под формата на прах
 • - - - - 3901908099 80: Други