Други изделия от стъкло / СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО.

Deutsch 4 Magyar 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 7020000500 80: Кварцови тръби и подложки за реактори, предназначени за оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство на полупроводникови материали
  • - 7020000700 10: Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум
  • - - 7020000700 80: Незавършени
  • - - 7020000800 80: Завършени
  • - 7020001000 10: Други
  • - - 7020001000 80 (3/0) : От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид
  • - - 7020003000 80: От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващо 5 !x! 10$-$6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C
  • - - 7020008000 80 (0/2) : Други