Други / Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.

Deutsch 13

  • - - - - - - 0602909910 80: Растения в саксия, ненадвишаващи 1 m на височина
  • - - - - - - 0602909990 80: Други