Други / Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.

  • - - - - - - 0602909910 80: Растения в саксия, ненадвишаващи 1|m на височина
  • - - - - - - 0602909990 80: Други