Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

  • - - - - 0303398510 80: Мегрим (Lepidorhombus spp.)
  • - - - - 0303398590 80: Други