Други / Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности.

Deutsch 6 Français 4 Nederlands 1

  • - - - 8413190010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8413190090 80: Други