Други машини и апарати / Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси).

Français 1

  • - - 9024801100 10: Електронни
  • - - - 9024801100 80: За изпитване на текстил, хартия и картон
  • - - - 9024801900 80: Други
  • - - 9024809000 80: Други