Други / Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове.

  • - - - - - - 8421398510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - 8421398590 80: Други