Други / Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние.

  • - - - 0812909811 10: Плодове от позиции и подпозиции 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 50, 0810 60, 0810 70 и 0810 90 75
  • - - - - 0812909811 80: Грейпфрути (включително pomelo), фино смлени
  • - - - - 0812909819 80: Други
  • - - - 0812909820 80: Други цитрусови плодове, фино смлени
  • - - - 0812909890 80: Други