Други / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

Dansk 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - 0302990011 10: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - 0302990011 80: От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster
 • - - - - 0302990019 80: Други
 • - - - 0302990020 80: Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - - 0302990030 80: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
 • - - - 0302990040 80: Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - - 0302990045 80: Други пъстървови
 • - - - 0302990050 80: Морски костури (Sebastes spp.)
 • - - - 0302990055 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - 0302990060 80: Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - - 0302990065 80: Американска треска (Pollachius virens)
 • - - - 0302990071 10: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)
 • - - - - 0302990071 80: Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)
 • - - - - 0302990079 80: Други
 • - - - 0302990080 80: Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus)
 • - - - 0302990085 80: Треска (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - - 0302990090 80: Други