Други / Дъбени или "crust" кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин.

  • - - - 4104491100 10: Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - - 4104491100 80: От индийски крави цели, дори без главите и краката, с единично нетно тегло, по-малко или равно на 4,5 kg, само растително дъбени, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за изработване на кожени изделия
  • - - - - 4104491900 80: Други
  • - - - 4104495100 10: Други
  • - - - - 4104495100 20: От едър рогат добитък (включително биволските)
  • - - - - - 4104495100 80: Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m$2
  • - - - - - 4104495900 80: Други
  • - - - - 4104499000 80: Други