Други / Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах.

  • - - - 7110191000 80: Пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи; листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 0,15 mm
  • - - - 7110198000 80: Други