Едностъпални / Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

  • - - - - 8414801110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8414801190 80: Други