Други / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

  • - - - - - 0302899030 80: Червен луциан (Lutjanus purpureus), за преработка
  • - - - - - 0302899040 80: Риби от вида Kathetostoma giganteum
  • - - - - - 0302899080 80: Гопа (Boops boops)
  • - - - - - 0302899090 80: Други