Други / Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични щапелни влакна.

Deutsch 1 Polski 1 Svenska 1

  • - - - 5512191000 80: Печатани
  • - - - 5512199000 80: Други