Други / Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството.

Deutsch 11 Français 2 Magyar 3

  • - - - 8436990010 80: Част, съдържаща: - еднофазен двигател за променлив ток, - планетарен (епициличен) предавателен механизъм, - режещо острие съдържаща или не: - кондензатор, - част, снабдена с болт с резба предназначена за употреба при производството на моторни градински дробилки
  • - - - 8436990090 80: Други