Ковани / Други / Други изделия от желязо или стомана.

  • - - - - 7326909210 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909220 80: Приспособления за натоварване и застопоряване на товари, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909230 80: Сачмени лагери, използвани в системите за натоварване на товари в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7326909290 80: Други