Други / Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители.

Deutsch 12 Français 1 Magyar 1 Nederlands 7

  • - - 8484900010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8484900090 80: Други