Други / Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали.

Deutsch 1

  • - - 8309901000 80: Капсули за запушване или за пломбиране, от олово; капсули за запушване или пломбиране, от алуминий, с диаметър над 21 mm
  • - - 8309909000 80 (2/1) : Други