Други / Картофи, пресни или охладени.

  • - - 0701901000 80: Предназначени за производство на нишесте
  • - - 0701905000 10: Други
  • - - - 0701905000 80: Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни
  • - - - 0701909000 80 (2/0) : Други