Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4016100000 80 (2/0) : От порест каучук
  • - 4016910000 10: Други
  • - - 4016910000 80: Подови настилки и изтривалки
  • - - 4016920000 80: Гуми за изтриване
  • - - 4016930000 80 (3/0) : Уплътнители
  • - - 4016940000 80: Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за акостиране на кораби
  • - - 4016950000 80: Други надуваеми артикули
  • - - 4016990000 80 (6/0) : Други