Други / Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти.

Deutsch 1

  • - - - 4002991000 80: Продукти, модифицирани чрез добавяне на пластмаси
  • - - - 4002999000 80: Други