Други / Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени.

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни…

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни и готварски печки, съдържащ часовников механизъм и механичен звънец.

Изделието няма външен корпус, нито циферблат за отчитане на минутите. Представлява метално цилиндрично съединение с височина около 20 мм и диаметър около 55 мм, като в допълнение от едната страна има лост с дължина около 20 мм, служещ за задаване на времето на работа ( в минути).

Чрез завъртане на лоста се задава време (от 5 до 60 минути, със стъпка от 5 минути). След изтичане на зададеното време се задейства механичния звънец, който звуково сигнализира за изтичането на зададеното време.

Съгласно данните от молителя, вграденият часовников механизъм работи на механичен принцип, без електроника.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МОНТИРАН, СГЛОБЕН С ЧАСОВНИКОВО УСТРОЙСТВО ЗА ВГРАЖДАНЕ

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни…

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни и готварски печки, съдържащ часовников механизъм, механичен звънец и еднополярен прекъсвач за отваряне и затваряне на електрическа верига.

Изделието няма външна кутия, нито циферблат за отчитане на минутите. Представлява метално съединение с размери около 42 мм х 42 мм х 25 мм, като в допълнение от едната страна има лост с дължина около 20 мм, служещ за задаване на времето на работа ( в минути), от друга механичен звънец с диаметър от 35 мм, а от трета клеми за свързване към електрическата верига на отоплителни и готварски печки.

Чрез завъртане на лоста се задава време (от 5 до 120 минути, със стъпка от 5 минути) и се затваря електрическа верига (през таймеровия механизъм протича ток от 16 А и електроуредът, към който е свързан започва работа).

След изтичане на зададеното време, електрическата верига се отваря, т.е. бива прекъсната и едновременно с това се задейства механичния звънец, който звуково сигнализира за изтичането на зададеното време.

Съгласно данните от молителя, вграденият часовников механизъм работи на механичен принцип, без електроника.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МОНТИРАН, СГЛОБЕН С ЧАСОВНИКОВО УСТРОЙСТВО ЗА ВГРАЖДАНЕ

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни…

Таймеров механизъм за вграждане в отоплителни и готварски печки, съдържащ часовников механизъм, механичен звънец и еднополярен прекъсвач за отваряне и затваряне на електрическа верига.

Изделието няма външнa кутия, нито циферблат за отчитане на минутите. Представлява метално съединение с размери около 42 мм х 42 мм х 25 мм, като в допълнение от едната страна има лост с дължина около 20 мм, служещ за задаване на времето на работа (в минути), от друга механичен звънец с диаметър от 35 мм, а от трета клеми за свързване към електрическата верига на отоплителни и готварски печки.

Чрез завъртане на лоста се задава време (от 5 до 120 минути, със стъпка от 5 минути) и се затваря електрическа верига (през таймеровия механизъм протича ток от 16 А и електроуредът, към който е свързан започва работа).

След изтичане на зададеното време, електрическата верига се отваря, т.е. бива прекъсната и едновременно с това се задейства механичния звънец, който звуково сигнализира за изтичането на зададеното време.

Съгласно данните от молителя, вграденият часовников механизъм работи на механичен принцип, без електроника.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МОНТИРАН, СГЛОБЕН С ЧАСОВНИКОВО УСТРОЙСТВО ЗА ВГРАЖДАНЕ