Други / Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията.

Deutsch 9 English 1 Français 1 Magyar 4

  • - - 7308905100 10: Изработени само или главно от ламарина
  • - - - 7308905100 80: Многослойни плоскости, състоящи се от две стени от рифелована ламарина и от изолираща сърцевина
  • - - - 7308905900 80 (0/2) : Други
  • - - 7308909800 80: Други