Тропически плодове / Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 2 Deutsch 5 Français 1 Italiano 1 Português 1

  • - - - - - - 2008994811 10: Пасионфрут, гуаяви и тамарини
  • - - - - - - - 2008994811 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - - 2008994819 80: Други
  • - - - - - - 2008994891 10: Манго, мангустани, папая, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, карамбол и питайя
  • - - - - - - - 2008994891 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - - 2008994894 10: Други
  • - - - - - - - - 2008994894 80: Пюре от манго: • не от концентрат; • от род Mangifera; • със стойност Брикс 14 или повече, но непревишаваща 20, за употреба в производството на напитки
  • - - - - - - - - 2008994899 80: Други