Други / Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, различни от копринен дреб (буретни прежди).

Français 1

  • - - - - 5007201910 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - - 5007201990 80: Други