Печатани / Други тъкани / Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна.

  • - - - 5007909010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5007909090 80: Други