Други / Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута.

Français 1

  • - - - 8903991000 80: С единично тегло, непревишаващо 100 kg
  • - - - 8903999100 10: Други
  • - - - - 8903999100 80: С дължина, непревишаваща 7,5 m
  • - - - - 8903999900 80: С дължина, превишаваща 7,5 m