Други / Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; изделия от луфа.

Deutsch 2 Français 10

  • - - - 4602191000 80: Сламени обвивки за бутилки, служещи за амбалаж или за предпазване
  • - - - 4602199000 80 (2/0) : Други