Други / Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, готови за употреба.

Deutsch 4

  • - - 3707902100 10: Проявители и фиксажи
  • - - - 3707902100 80: Термопластични или електростатични тонер касети (без подвижни части) за поставяне в апаратите, посочени в подпозиции 8443 31, 8443 32 или 8443 39
  • - - - 3707902900 80 (5/0) : Други
  • - - 3707909000 80: Други