Други / Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

  • - - - 4804191200 10: Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ
  • - - - - 4804191200 20: Съставени от един или повече неизбелени слоя и от един външен слой, избелен, полуизбелен или оцветен в масата си, с тегло
  • - - - - - 4804191200 80: По-малко от 175 g/m$2
  • - - - - - 4804191900 80: 175 g/m$2 или повече
  • - - - - 4804193000 80: Други
  • - - - 4804199000 80: Други