Други / Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

  • - - 0405901000 80: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %
  • - - 0405909000 80: Други