От други текстилни материали / Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени.

  • - - 6110901000 80: От лен или от рами
  • - - 6110909000 80 (2/0) : От други текстилни материали