От други текстилни материали / Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени.

Deutsch 1 Français 1