От други текстилни материали / Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени "Kelеm", "Schumacks", "Karamanie" и подобни ръчно тъкáни килими.

Deutsch 4 English 1 Suomi 2 Français 10 Nederlands 3

  • - - - 5702990010 80: От юта или други текстилни ликови влакна от позиция 5303
  • - - - 5702990030 80: От сизал, от други текстилни влакна от рода Agave или от манилски коноп
  • - - - 5702990090 80: Други