Други / Други изделия от мед / МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД.

Čeština 8 Deutsch 102 English 1 Français 11 Polski 4 Română 2

  • - - - - 7419999010 80: Ръчно изработени
  • - - - - 7419999091 10: Други
  • - - - - - 7419999091 80: Дискове (targets), съдържащи материал, нанесен чрез отлагане, от молибденов силицид: - съдържащи 1mg/kg или по-малко натрий и - монтирани върху подложка от мед или алуминий
  • - - - - - 7419999099 80: Други