Други / Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

  • - - - - - - 0210998510 80: От рода на овцете и козите
  • - - - - - - 0210998590 80: Други