Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

  • - - - - - 0304499010 80: От херинги
  • - - - - - 0304499020 80: От скумрии
  • - - - - - 0304499030 80: От червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - - 0304499040 80: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - - 0304499050 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - - 0304499060 80: От морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - - 0304499070 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - - 0304499090 80: Други