Други / Други двигатели / ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ.

Deutsch 3

  • - - - 8412808010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8412808090 80: Други