Други / Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm.

Deutsch 15 English 1 Latviešu 1

  • - - - 5404190020 80: Монофиламенти от поли(1,4-диоксанон)
  • - - - 5404190050 80: Монофиламенти от полиестер или поли(бутилентерефталат), чието най-голямо напречно сечение е 0,5mm или повече, но непревишава 1mm, за употреба в производството на ципове
  • - - - 5404190090 80: Други