Други / За мотоциклети (включително мотопеди).

Deutsch 13 Français 1 Nederlands 1

  • - - - 8714109010 80: Вътрешни тръби, - от въглеродна стомана SAE1541  - с покритие от твърд хром с дебелина 20 микрометра (15 микрометра / -5 микрометра) - с дебелина на стената от 1,45 мм или повече, но не повече от 1,5 мм - с удължение при скъсване от 15 % - перфорирани от видовете, използвани за производството на тръби за вилки за мотоциклети
  • - - - 8714109020 80: Радиатори от вид, предназначен за използване в мотоциклети за закрепване на приспособления
  • - - - 8714109030 80: Фиксиращи скоби за оси, кожуси, съединителни планки и фиксиращи части за вилки, от алуминиева сплав, от видовете, използвани в мотоциклети
  • - - - 8714109040 80: Бутала за амортисьори на кормилния механизъм, от синтерована стомана съгласно стандарт ISO P2054, от видовете, използвани в мотоциклети
  • - - - 8714109050 80: Амортисьорни тръби - от алуминиева сплав 7050-t73, - анодирани по вътрешната си повърхност, - със средноаритметична грапавост (Ra) по вътрешната повърхност не повече от 0,4 и - максимална грапавост (Rt) по вътрешната повърхност не повече от 4,0
  • - - - 8714109060 80: Бутала за системи за окачване, с диаметър най- много 55 mm, от синтерована стомана
  • - - - 8714109090 80: Друго